NOWOŚCI PROGRAM  MATERIAŁY O CFD DOM W KRAKOWIE www.cfdtrzebinia.sds.pl   

  Ekipa CFD w Trzebini ...


Centrum Formacji Duchowej w Trzebini powstało 1 lipca 2006 roku.

Ekipę Centrum Formacji Duchowej w Trzebini tworzą: 

ks. Piotr Stawarz SDS - dyrektor CFD, dyrektor Roku Odnowy Duchowej

ks. Grzegorz Pomorski SDS - dyrektor Szkoły Formatorek Zakonnych

ks. Leszek Skaliński SDS - duszpasterz CFD

ks. Piotr Ślęczka SDS - dyrektor Kursu Formacji Juniorackiej, duszpasterz CFD

ks. Jacek Łabęcki SDS - duszpasterz CFD

ks. Rafał Pasternak SDS - duszpasterz CFD

s. Michaela Sztelmach CSFB - sekretariat CFD


galeria

KONTAKT ZGŁOSZENIE