NOWOŚCI PROGRAM  MATERIAŁY O CFD DOM W KRAKOWIE www.cfdtrzebinia.sds.pl   

  Książki
Internetowy sklep Wydawnictwa Salwator

Książki z rekolekcjami lectio divina i z materiałami z sesji, które odbyły się w Centrum Formacji Duchowej, można nabyć w sklepie internetowym Wydawnictwa Salwator:

www.salwator.com


Uzdrowienia w Ewangelii według św. Łukasza. Rekolekcje lectio divina (książka) - Piotr Ślęczka SDS

Pan Jezus na różne sposoby pomagał ludziom. Wypędził z opętanego złego ducha, uzdrowił teściową Piotra oraz człowieka sparaliżowanego siedzącego przed świątynią. Nie odmówił pomocy słudze setnika z Kafarnaum. Nie zawahał się dotknąć trędowatego i przebaczyć jawnogrzesznicy. Wzruszył się nad śmiercią córki Jaira i wskrzesił ją do życia.

W każdym z tych uzdrowień współczesny człowiek odnajduje siebie, swoją drogę do Boga, który uzdrawia.


W mroku depresji (książka) - ks. Krzysztof Grzywocz
Osoby depresyjne to często ludzie o niezwykłej wrażliwości, delikatni jak cienkie kartki tajemniczej księgi, z której tak wiele można wyczytać (...).Jak nie zlekceważyć pierwszych objawów? Czy wolno mówić o sensie depresji? Jak pomagać w depresji sobie i innym? Jakie są konsekwencje długotrwałej depresji? Czy wolno pytać, co ona chce nam dzisiaj powiedzieć?

Tęsknota za Ojcem. Lectio divina do 'Ojcze nasz' (książka) - Krzysztof Wons SDS

"Ojcze nasz" – synteza całej Ewangelii, modlitwa, która wyraża najgłębszą tęsknotę serca… Zaproponowany przez autora komentarz do Modlitwy Pańskiej otwiera na Bożą miłość i Boże przebaczenie. Ojcze nasz to modlitwa wielu tęsknot: tęsknoty Ojca za dziećmi, dzieci za bliskością Ojca, tęsknoty w stanie grzechu i podczas ciemnej nocy wiary.


Sens życia. Powołanie i wybór (książka) - Krzysztof Wons SDS
Lectio divina do biblijnej stronicy o spotkaniu Jezusa z bogatym człowiekiem. Książka stanowi pokłosie sesji formacyjnej "Życie duchowe i wybory.  Bogaty człowiek i ja. Lectio divina do Mk 10,17-22", która odbyła się w dniach 27-29 listopada 2009 r. w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie. Konferencje zostały również utrwalone w formie nagrań na płytach CD.

Kain i Abel są w nas. Życie duchowe i relacje (książka) - Krzysztof Wons SDS
Lectio divina do biblijnej stronicy o Kainie i Ablu (Rdz 4, 1-17). Czytelnicy są zaproszeni, aby w świetle historii dwóch braci rozeznać własne relacje z Bogiem i bliźnim. Książka to pokłosie sesji formacyjnej "Życie duchowe i relacje. Kain, Abel i ja", która odbyła się w dniach 21-13 listopada 2008 r. w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie. Konferencje zostały również utrwalone w formie nagrań na płytach CD.

Ty wiesz, że Cię kocham. Rekolekcje ze św. Piotrem (książka) - ks. Krzysztof Wons SDS

Ewangeliści za każdym razem jakby w nowy sposób opowiadają historię wieśniaka z rybackiej wioski, którego przyjaźń z Bogiem-Człowiekiem przemieniła i uczyniła Skałą. Jego oczarowanie Jezusem, choć przechodziło prawdziwe burze, nie było kaprysem amocji, nie było chwilowe czy kilkuletnie. Stało się silne i trwałe.

Książka "Ty wiesz, że Cię kocham. Rekolekcje ze św. Piotrem" jest w pewnym stopniu przedłużeniem drogi, którą autor zaproponował wcześniej w lectio divina do czterech Ewangelii ("Uwierzyć Jezusowi. Rekolekcje ze św. Markiem", "Powierzyć się Jezusowi. Rekolekcje ze św. Mateuszem""Pogłębić wiarę w Jezusa. Rekolekcje ze św. Łukaszem""Trwać w Jezusie. Rekolekcje ze św. Janem").


Jakiego księdza chcą ludzie? (książka) - ks. Krzysztof Wons SDS

"Jestem księdzem zakonnym od 25 lat. To dużo i mało. Wystarczająco jednak, aby przekonać się, jakiego księdza oczekują ode mnie ludzie, a jakiego nie, zwłaszcza gdy spotykam się z nimi z bliska. Z bliska można pomóc, ale można też zranić, wesprzeć albo rozczarować. Jakiego kapłana tak naprawdę chcą ludzie? Dzielę się tym, czego sam doświadczyłem przez lata, choć wiem, że jest to jedynie subiektywne spojrzenie pewnego księdza".

ks. Krzysztof Wons SDS
NAKŁAD WYCZERPANY

Historie powołań biblijnych. Rekolekcje według metody lectio divina (książka) - ks. Piotr Ślęczka SDS

Zapis konferencji (wprowadzeń do modlitwy) wygłoszonych na etapie tzw. "pogłębienia" podczas rekolekcji lectio divina, które odbyły się w Centrum Formacji Duchowej w Krakowie (24 IV - 2 V 2009).


Niewysłuchana cisza - z ks. Krzysztofem Wonsem SDS rozmawia Ryszard Paluch (książka)

O tym, dlaczego nudzimy się sami sobą, o wielkich pragnieniach, które skutecznie gasimy, o świętości "lukrowanej" i zwyczajnej, o Kościele - czystej nierządnicy, o modlitwie Słowem Bożym i rekolekcjach, na których się mało mówi, za to dużo słucha, i o wielu innych sprawach, gdzie to, co duchowe, łączy się z tym, co cielesne...


[1] [2] [3]  następne
KONTAKT ZGŁOSZENIE