NOWOŚCI PROGRAM  MATERIAŁY O CFD DOM W KRAKOWIE www.cfdtrzebinia.sds.pl   

  Nowości
Chrystus - doświadczony we wszystkim na nasze podobieństwo. List do Hebrajczyków - Danuta Piekarz (6 CD audio)

"Mogłoby się zdawać, że List do Hebrajczków, którego głównym tematem jest kapłaństwo Chrystusa, jest księgą, która niewiele powie współczesnemu czytelnikowi i ma mało wspólnego z naszym życiem. Uważna lektura listu uświadamia nam, jak bardzo potrzebujemy Arcykapłana, który zna nasze słabości, podobnego do nas, a zarazem zdolnego w pełni pośredniczyć między nami a Ojcem.


Hiob i Kohelet. Niepokojące księgi Starego Testamentu (6 płyt CD) - kard. Gianfranco Ravasi

Tematem prowadzonej przez kard. Ravasiego sesji są Księgi Hioba i Koheleta, które budzą wiele pytań w sercach wierzących. Księgi: Hioba i Koheleta to najbardziej niepokojące księgi Starego Testamentu. Obie ukazują postaci wyjątkowe, których życie lub nauka prowokują do przemyśleń. Uczą zbliżania się do Boga z sercem, i czystym, i obciążonym. Są modlitwą, która oczyszcza i przemienia.


Dojrzewanie i integracja osoby (6 płyt CD) - Mieczysław Kożuch SJ

Człowiek jest sobie zadany. Rodzi się istotą najbardziej bezbronną, a zarazem mającą najwięcej możliwości i predyspozycji do rozwijania się oraz pracy nad sobą. Każdy z nas stoi przed ogromną szansą dojścia do pełni dojrza­łości. Podczas sesji zostały pod­jęte zagadnienia istotne dla towarzyszenia i integracji osoby.


Jonasz. Prorok, który nie zgadza się z Bogiem (MP3) - Alessandro Pronzato

Sesja biblijna o proroku Jonaszu, który uciekał przed Bogiem, opierał się Jego Słowu i wracał do Boga. Historia proroka, bardzo nam bliska, w której odnajdujemy siebie z naszymi ucieczkami, z problemami w wierze, z nieposłuszeństwami i z naszą historią nawrócenia. Księga Jonasza mówi o miłosierdziu Boga, który walczy o  człowieka do końca.


Dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba (MP3) - M. I. Rupnik SJ, N. Govekar, M. Tenace, K. Wons SDS, R. Stankiewicz SDS, P. Szyrszeń SDS

Sesja w ramach Szkoły Wiary. Proponuje konferencje i wprowadzenia do modlitwy związane z newralgicznymi pytaniami o wiarę chrześcijańską z odwołaniem do tradycji Kościoła Wschodniego i Zachodniego. Rozważania w czterech perspektywach: Słowo Boże - dogmat - życie świętych - sztuka sakralna, wprowadzają w tematy wiary Kościoła niepodizelonego, duszpasterstwa i formacji w Kościele naszych czasów.


Oto wszystko czynię nowe. Paschalna droga ze Zmartwychwstałym - ks. Joachim Stencel SDS (płyty CD)

ks. Joachim Stencel SDS
duszpasterz Centrum Formacji Duchowej w Krakowie,
kierownik duchowy i rekolekcjonista

 

Dzisiejszy człowiek w sposób szczególny doświadcza cywilizacji śmierci, która obezwładnia, paraliżuje, nie pozwalając patrzeć z nadzieją na nowy dzień. Kiedy w życiu, niezależnie od sytuacji, doświadczamy obecności Jezusa Zmartwychwstałego, przekonujemy się, że nie do śmierci należy ostatnie słowo. Podczas sesji zostanie zaproponowana droga codziennej modlitwy Słowem, która pomaga patrzeć na życie z perspektywy Poranka Wielkanocnego.


Apokalipsa. Orędzie na nasze czasy - Danuta Piekarz (płyty CD)

Danuta Piekarz
italianistka i biblistka
konsultorka Papieskiej Rady ds. Świeckich

Wokół Apokalipsy narosły różne nieporozumienia: traktuje się ją jako porażający horror lub jako niezrozumiałą księgę, od której lepiej trzymać się z daleka. Nic bardziej błędnego! Pomimo skomplikowanej symboliki ta księga, ukazująca Boże spojrzenie na ludzkie dzieje, niesie nam jasne przesłanie nadziei i ufności, które warto odczytać. Apokalipsa to Słowo Boże, zawsze aktualne i potrzebne, może szczególnie w naszych zagmatwanych czasach.


Moje doświadczenie z Janem Pawłem II. Świadectwo Mistrza Ceremonii Papieskich - abp Piero Marini (płyta CD)

abp Piero Marini
przewodniczący Papieskiego Komitetu ds. Międzynarodowych Kongresów Eucharystycznych, jeden z najbliższych współpracowników Jana Pawła II, długoletni Mistrz Papieskich Ceremonii Liturgicznych


Oto ten, którego pragniesz. Rekolekcje z Janem Chrzcicielem (MP3) - ks. Piotr Szyrszeń SDS

 

Rekolekcje Lectio Divina

ks. Piotr Szyrszeń SDS
kierownik duchowy i rekolekcjonista,
duszpasterz CFD w Krakowie, wykładowca WSD Salwatorianów

Rozważając historię poczęcia i narodzin Jana Chrzciciela odkrywamy prawdę, że życie to akt łaskawości Boga. Bóg jest jedynym dawcą życia. Tę prawdę trzeba nam kontemplować i głosić w dzisiejszym świecie. Podkreślanie jej jest istotne, bo żyjemy w świecie, który neguje Boga jako dawcę życia, a człowieka chce uczynić absolutnym panem życia i śmierci. Ludziom, który żyją jakby Bóg nie istniał, prorok znad Jordanu przypomina, że bardzo potrzebują Boga, który w swoim Synu, zapowiedzianym i wyczekiwanym Mesjaszu, pragnie obdarzyć ich pełnią życia - życiem wiecznym.


Jak rozwijać wrażliwość duchową i moralną? - o. Wojciech Giertych OP (płyty CD)

Prowadzący sesję ojciec Wojciech Giertych jest członkiem Zakonu Kaznodziejskiego. Profesję zakonną złożył w 1976 r., a święcenia kapłańskie przyjął w 1981 r. Pracę doktorską z teologii obronił na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu w Rzymie; jest również magistrem historii. Jest wykładowcą teologii moralnej na wspomnianym rzymskim Uniwersytecie Angelicum. 1 grudnia 2005 r. Wojciech Giertych OP został powołany przez Benedykta XVI na stanowisko teologa Domu Papieskiego. Jest również konsultorem Kongregacji Nauki Wiary, a od 4 marca 2010 r. członkiem Papieskiego Komitetu ds. Międzynarodowych Kongresów Eucharystycznych.


[1] [2] [3]  następne
KONTAKT ZGŁOSZENIE