NOWOŚCI PROGRAM  MATERIAŁY O CFD DOM W KRAKOWIE www.cfdtrzebinia.sds.pl   

  Prowadzący
ks. Mirosław Nowosielski
Ks. dr Mirosław Nowosielski - kapłan diecezji łowickiej, psycholog, wykładowca na Uniwersytecie Stefana Kard. Wyszyńskiego w Warszawie, kierownik duchowy i moderator Odnowy w Duchu Świętym.

Wiesława Stefan
Dr Wiesława Stefan - pedagog, terapeuta, wykładowca na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, dyrektor specjalistycznej Poradni Rodzinnej we Wrocławiu, doradca małżeński,
terapeuta w terapii NEST, emerytowany wykładowca Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, matka, żona i babcia.

ks. Zdzisław Kroplewski
Ks. prof. dr hab. Zdzisław Kroplewski - kapłan, teolog, psycholog, autor kilku pozycji z zakresu psychologii komunikacji, aktualnie dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego. były rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie. Autor książek i artykułów na temat wolności w perspektywie ludzkiego powołania i rozwoju naturalnego i duchowego. Prowadzi rekolekcje i sesje o duchowości i ludzkim rozwoju. Współpracownik Centrum Formacji Duchowej w Krakowie, członek Rady Programowej kwartalnika „Pastores”.

Danuta Piekarz
Dr Danuta Piekarz - italianistka i biblistka,  adiunkt Instytutu Filologii Romańskiej Uniwersytetu  Jagiellońskiego, wykładowca teologii biblijnej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i Wydziału Teologicznego Wyższego Seminarium Duchownego Karmelitów Bosych w Krakowie. W kwietniu 2008 r. została mianowana konsultorką Papieskiej Rady ds. Świeckich. Jest autorką i tłumaczką wielu artykułów i pozycji książkowych o tematyce religijnej. Wielokrotnie posługiwała w Centrum Formacji Duchowej w Krakowie i Trzebini jako tłumaczka sesji prowadzonych w języku włoskim.

Małgorzata Kramarz
Małgorzata Kramarz – pedagog, doradca psychologiczno-pedagogiczny; ponad 12 lat pracy z dziećmi i rodzicami w placówkach psychologiczno-pedagogicznych, ośrodku adopcyjnym, szkołach i przedszkolach, szkole rodzenia „Akademia Familijna”; autor artykułów i felietonów nt. wychowania dzieci, pełnienia ról rodzicielskich, adopcji, terapeuta NEST (program pomocy dla osób doświadczających następstw przemocy fizycznej, seksualnej i emocjonalnej,  zaniedbania oraz strat prokreacyjnych); instruktor terapii psychomotorycznej dla dzieci z mikrodefektami w funkcjonowaniu mózgu, prywatnie żona i matka - Jola 17 lat, Piotr 14 lat i Kuba 8 lat.

Elżbieta Łozińska
Elżbieta Łozińska - magister kulturoznawstwa i doradca pedagogiczno-psychologiczny (Podyplomowe Studia Szkoła Kontaktów Interpersonalnych – Uniwersytet Wrocławski), terapeuta NEST (program pomocy dla osób doświadczających następstw przemocy fizycznej, seksualnej i emocjonalnej, zaniedbania oraz strat prokreacyjnych), trener VIT (Wideotrening Komunikacji), 5 lat związana z Specjalistyczną Poradnią Rodzinną: dyżur specjalisty, terapia grupowa i indywidualna; prowadzi warsztaty dla dzieci, rodziców, studentów, nauczycieli w temacie przemocy i zaniedbania, wychowania oraz komunikacji; prywatnie żona i matka Mateusz 8 lat, Marta 4 lata i Tomek – 2 lata.

Agnieszka Chrobak
Dr Agnieszka Chrobak - pracownik naukowy Laboratorium Immunologii Rozrodu Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu oraz wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego, nauczyciel Metody Rötzera, mężatka, mama Macieja i Jasia.

ks. Krzysztof Wons SDS
Ks. Krzysztof Wons SDS - urodził sie w 1959 r. Studiował teologie duchowości na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, gdzie uzyskał doktorat. Obecnie jest dyrektorem Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie, wykładowcą, rekolekcjonistą, kierownikiem duchowym i redaktorem naczelnym "Zeszytów Formacji Duchowej".

ks. Alessandro Pronzato
ks. Alessandro Pronzato - wybitny włoski pisarz katolicki, dziennikarz, duszpasterz, rekolekcjonista, autor ponad 100 książek z duchowości chrześcijańskiej, biblijnej, tłumaczonych na kilkadziesiąt języków świata. Do tej pory znany w Polsce ze swoich książek. W Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów  w Karakowie i w Trzebini przeprowadził wiele sesji biblijnych.

KONTAKT ZGŁOSZENIE