NOWOŚCI PROGRAM  MATERIAŁY O CFD DOM W KRAKOWIE www.cfdtrzebinia.sds.pl   

  Rekolekcje lectio divina
REKOLEKCJE LECTIO DIVINA - etapy I - IV i pogłębienie;1 - 9 lipca 2017; prowadzi ekipa CFD

Zapraszamy na dziewięciodniowe rekolekcje lectio divina w milczeniu z towarzyszeniem indywidualnym. W tym terminie zostaną zaproponowane etapy I (ze św. Markiem),  II (ze św. Mateuszem), etap III (ze św. Łukaszem), etap IV (ze św. Janem) i pogłębienie: Historie powołań biblijnych (ks. Piotr Ślęczka SDS). Dla osób, które nie uczestniczyły jeszcze w rekolekcjach w milczeniu z indywidualnymi rozmowami polecamy pięciodniowe rekolekcje "Otwórz mnie na Słowo", wprowadzające w metodę modlitwy lectio divina.


REKOLEKCJE LECTIO DIVINA - etapy I - IV i pogłębienie;1 - 9 sierpnia 2017; prowadzi ekipa CFD

Zapraszamy na dziewięciodniowe rekolekcje lectio divina w milczeniu z towarzyszeniem indywidualnym. W tym terminie zostaną zaproponowane etapy I (ze św. Markiem),  II (ze św. Mateuszem), etap III (ze św. Łukaszem), etap IV (ze św. Janem) i pogłębienie: Przyjmowanie Słowa Życia w Maryi (K. Stasiak SAC). Dla osób, które nie uczestniczyły jeszcze w rekolekcjach w milczeniu z indywidualnymi rozmowami polecamy pięciodniowe rekolekcje "Otwórz mnie na Słowo", wprowadzające w metodę modlitwy lectio divina.


REKOLEKCJE LECTIO DIVINA - etapy I - IV i pogłębienie; 28 grudnia 2017 -5 stycznia 2018; prowadzi ekipa CFD

Zapraszamy na dziewięciodniowe rekolekcje lectio divina w milczeniu z towarzyszeniem indywidualnym. W tym terminie zostaną zaproponowane etapy I (ze św. Markiem),  II (ze św. Mateuszem), etap III (ze św. Łukaszem), etap IV (ze św. Janem) i pogłębienie: Radujmy się w Panu. Rekolekcje ze wspólnotą Pawłową w Filippi (ks. Tomasz Siuda). Dla osób, które nie uczestniczyły jeszcze w rekolekcjach w milczeniu z indywidualnymi rozmowami polecamy pięciodniowe rekolekcje "Otwórz mnie na Słowo", wprowadzające w metodę modlitwy lectio divina.


Czym są rekolekcje lectio divina?

Rekolekcje "Lectio divina", prowadzone przez Salwatorianów w Centrum Formacji Duchowej w Krakowie oparte są na wielowiekowej praktyce modlitwy słowem Bożym. Jest to praktyka dostępna dla wszystkich wierzących: prostych i uczonych, duchownych i świeckich. Jest szczególnym rodzajem duchowości, radykalną formą życia chrześcijańskiego. Składają się na nią cztery etapy modlitwy słowem Bożym: lectio (czytanie) - meditatio (medytacja) - oratio (modlitwa) - contemplatio (kontemplacja). Wierne i cierpliwe kroczenie drogą "Lectio divina" pomaga przemodlić i zgłębić słowo Boże, aż do całkowitego poddania się jego działaniu, aż do zjednoczenia się z Jezusem, Słowem Wcielonym, który przemienia ludzkie życie i staje się jego Panem. "Lectio divina" jest też szczególną drogą rozeznawania życiowego powołania: "W świetle i w mocy Słowa Bożego można bowiem odkryć, zrozumieć i pokochać własne powołanie..." (Pastores dabo vobis, 47).


KONTAKT ZGŁOSZENIE