NOWOŚCI PROGRAM  MATERIAŁY O CFD DOM W KRAKOWIE www.cfdtrzebinia.sds.pl   

  Rekolekcje dla kapłanów
REKOLEKCJE LECTIO DIVINA - etapy I - IV i pogłębienie;1 - 9 lipca 2017; prowadzi ekipa CFD

Zapraszamy na dziewięciodniowe rekolekcje lectio divina w milczeniu z towarzyszeniem indywidualnym. W tym terminie zostaną zaproponowane etapy I (ze św. Markiem),  II (ze św. Mateuszem), etap III (ze św. Łukaszem), etap IV (ze św. Janem) i pogłębienie: Historie powołań biblijnych (ks. Piotr Ślęczka SDS). Dla osób, które nie uczestniczyły jeszcze w rekolekcjach w milczeniu z indywidualnymi rozmowami polecamy pięciodniowe rekolekcje "Otwórz mnie na Słowo", wprowadzające w metodę modlitwy lectio divina.


REKOLEKCJE LECTIO DIVINA - etapy I - IV i pogłębienie;1 - 9 sierpnia 2017; prowadzi ekipa CFD

Zapraszamy na dziewięciodniowe rekolekcje lectio divina w milczeniu z towarzyszeniem indywidualnym. W tym terminie zostaną zaproponowane etapy I (ze św. Markiem),  II (ze św. Mateuszem), etap III (ze św. Łukaszem), etap IV (ze św. Janem) i pogłębienie: Przyjmowanie Słowa Życia w Maryi (K. Stasiak SAC). Dla osób, które nie uczestniczyły jeszcze w rekolekcjach w milczeniu z indywidualnymi rozmowami polecamy pięciodniowe rekolekcje "Otwórz mnie na Słowo", wprowadzające w metodę modlitwy lectio divina.


Rekolekcje dla Salwatorianów 26 listopada - 1 grudnia 2017 roku
Są to rekolekcje przeznaczone dla wspólnoty Salwatorianów, także zaproszeni są na te rekolekcje kapłani z innych zgromadzeń i kapłani dieciezjalni

REKOLEKCJE LECTIO DIVINA - etapy I - IV i pogłębienie; 28 grudnia 2017 -5 stycznia 2018; prowadzi ekipa CFD

Zapraszamy na dziewięciodniowe rekolekcje lectio divina w milczeniu z towarzyszeniem indywidualnym. W tym terminie zostaną zaproponowane etapy I (ze św. Markiem),  II (ze św. Mateuszem), etap III (ze św. Łukaszem), etap IV (ze św. Janem) i pogłębienie: Radujmy się w Panu. Rekolekcje ze wspólnotą Pawłową w Filippi (ks. Tomasz Siuda). Dla osób, które nie uczestniczyły jeszcze w rekolekcjach w milczeniu z indywidualnymi rozmowami polecamy pięciodniowe rekolekcje "Otwórz mnie na Słowo", wprowadzające w metodę modlitwy lectio divina.


KONTAKT ZGŁOSZENIE