NOWOŚCI PROGRAM  MATERIAŁY O CFD DOM W KRAKOWIE www.cfdtrzebinia.sds.pl   

  Szkoła Sakramentów
Dar pojednania i pokoju. Sakrament pokuty - ks. Leszek Skaliński SDS, ks. Piotr Stawarz SDS, ks. Jacek Łabęcki SDS, ks. Piotr Ślęczka SDS (6 płyt CD)

Spowiedź jest sakramentem, który pomaga nam pojednać się z Bogiem. Dzięki niemu możemy na nowo doświadczać Jego bezwarunkowej miłości, pojednani ze sobą samym i z drugim człowiekiem. Pojednanie nie jest wynikiem naszych przygotowań i działań. Nie jesteśmy sprawcami przebaczenia lecz otrzymujemy je w darze. Otwierając się na obfitość przebaczenia ze strony Boga, możemy je również hojnie rozdawać innym. Najważniejsze, abyśmy pamiętali, że zarówno obciążony grzechem świat jak i zranione złem moje serce - ogarnięte są mocą i miłością Boga Ojca. Wszyscy jesteśmy wezwani do odnawiania w sobie wiary w uzdrawiającą moc sakramentu pokuty.


Eucharystia - Miłość aż do końca (5 płyt CD)
Sesja stanowi kolejny etap Szkoły Sakramentów. Podczas sesji została podjęta refleksja nad pogłębionym spotkaniem z Jezusem w liturgii Mszy Świętej i adoracji Najświętszego Sakramentu. Zaproponowane zostały również wprowadzenia do modlitwy osobistej, konferencje tematyczne oraz wspólnotowa celebracja sakramentu Eucharystii.

"Odnów oblicze ziemi!" - Sakrament bierzmowania (6 płyt CD)

Sesja stanowi jeden z etapów drogi poświęconej sakramentom w ramach "Szkoły Sakramentów". Komplet 6 płyt CD zawiera konferencje i wprowadzenia do modlitwy osobistej.


Źródło, które wciąż bije. Sakrament Chrztu Świętego ( 6 płyt CD)
W ramach "Szkoły Sakramentów" odbyła się pierwsza sesja poświęcona Sakramentowi Chrztu Świętego. Komplet 6 płyt CD zawiera nagrane konferencje i wprowadzenia do modlitwy.

KONTAKT ZGŁOSZENIE