NOWOŚCI PROGRAM  MATERIAŁY O CFD DOM W KRAKOWIE www.cfdtrzebinia.sds.pl   

  Szkoła Biblijna
Wierzyć i praktykować wiarę. Księga kapłańska - ks. Stanisław Haręzga (płyty CD)

W ramach Szkoły Biblijnej w Centrum Formacji Duchowej w Krakowie odbyło się spotkanie "Wierzyć i praktykować wiarę - Księga Kapłańska" (7-9 maja 2010). Spotkanie prowadził ks. Stanisław Haręzga, biblista, kierownik Katedry Proforystyki Biblijnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, moderator Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II w archidiecezji przemyskiej. Uczestnicy sesji zostali zaproszeni, by w świetle Słowa zaczerpniętego z Księgi Kapłańskiej przemodlić osobiste doświadczenie wiary i codzienne sprawowanie religijnych praktyk.


Gdy Bóg wchodzi w naszą historię - Spotkanie z Jezusem w Ewangelii według św. Łukasza (6 płyt CD) - Danuta Piekarz

Jaki jest Jezus, którego poznajemy ze stron Ewangelii Łukasza?  - Bezbronne dziecko i jednocześnie Pan całego świata. Odczuwający lęk i niezrozumienie ze strony bliskich i pozostający ponad opinią władców tego świata. Słaby, cierpiący i jednocześnie to właśnie w Nim Bóg spełnia swoje obietnice. Przeżywa wszystko, co tylko człowiek może w swoim życiu przeżyć, poza doświadczeniem grzechu, a drugiej strony -  Zmartwychwstały, przebywający w chwale. Łukasz pragnie, aby uczeń potrafił odczytywać swoją rzeczywistość ‘oczami’ Jezusa i razem z Nim ją ewangelizował. Łukasz mówi do ucznia Jezusa: popatrz, historia, którą przeżywasz, znana jest Jezusowi, On również podobnie jak ty czuł i doświadczał. Twoje życie zanurzone jest w zbawczych planach Boga. Jego plany, a nade wszystko Jego miłość obejmuje każdy skrawek twojej historii i całej ludzkości.


Jezus objawia nam oblicze Boga (6 płyt CD) - ks. Alessandro Pronzato
Pragnienie jednego z Dwunastu „Panie pokaż na Ojca, a to nam wystarczy” jest bliskie nam – współczesnym uczniom Jezusa. Odpowiedź Zbawiciela potrzebuje przejścia pewnej drogi z Jego Słowem. Ks. Pronzato zaprosi nas do odkrywania Ojca, którego Jezusa nam pokazał.

Jak spotkać Jezusa w Ewangelii wg św. Marka? (6 płyt CD) - Danuta Piekarz
Z radością można zauważyć coraz głębsze zainteresowanie Biblią. Wraz z nim powstają pytania: jak czytać Pismo św.? Od jakiej księgi zacząć? Jak czytać, by zrozumieć? Chcemy zaprosić do wysłuchania koferencji, które pomogą w podjęciu czytania Słowa Bożego. Będzie to korzyść dla tych, którzy już czytają Pismo św. i poszukują pogłębienia tej modlitwy.

KONTAKT ZGŁOSZENIE